Podporujeme přirozenou výuku anglického jazyka. Připravujeme děti na mezinárodní jazykové zkoušky. Zajímáme se o metodiku výuky předmětů v cizím jazyce na základních školách. Realizujeme vzdělávací program TOSCOOL pro děti s bilingvní výukou na prvním stupni základních škol. Pořádáme kroužky anglického jazyka pro děti, semináře pro rodiče a další vzdělávání pro pedagogické pracovníky.