Podporujeme přirozenou výuku anglického jazyka, bilingvní vzdělávání dětí od útlého věku. Zajímáme se o metodiku výuky předmětů v cizím jazyce na běžných základních školách. Realizujeme podpůrný vzdělávací program TOSCOOL pro děti s bilingvní výukou na prvním stupni základních škol. Pořádáme kroužky anglického jazyka pro děti, semináře pro rodiče a další vzdělávání pro pedagogické pracovníky.