AKTUALITY

• Mezinárodní jazykové zkoušky

o Zkoušky Cambridge English: Young Learners jsou určeny žákům prvního i druhého stupně základních škol. Testy spolehlivě měří dovednosti žáků ve všech částech – v poslechu, psaní i mluveném projevu. Hlavním přínosem je podpora rozvoje dítěte, získávání prvních zkušeností se zkouškami, které mají pozitivní vliv a motivují dítě v učení cizího jazyka. Zkoušky Young Learners (YLE) jsou k dispozici ve třech úrovních - Starters, Movers a Flyers.


o Cambridge English: Key   neboli Key English Test (KET) a Key for Schools   (KETfS)  je zkouškou nejnižší úrovně všeobecné angličtiny ze skupiny cambridgeských zkoušek. Dokládá, že ovládáte základy angličtiny a že jste schopni se dorozumět v každodenních situacích. Úroveň kvalifikace: základní  = A2


o Cambridge English: Preliminary neboli Preliminary English Test (PET) a  Cambridge English: Preliminary for Schools   (PETfS) dokládá, že jste schopni komunikovat v angličtině v každodenních praktických situacích. Je dobrým základem, pokud chcete získat profesní kvalifikaci v angličtině. Úroveň kvalifikace: střední = B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.