AKTUALITY

Blíží se termín oficiální zkoušky "PET test for schools", kterou pravidelně pořádá Britská rada.

V této souvislosti probíhá zkouška nanečisto u nás v TOSCOOL. Zkouška nanečisto je zaměřena na zvládnutí přípravných testů. Děti si zvyknou na styl otázek a formu prověřování vědomostí, ale zároveň i na časový stres. Zkouška bude odborně vyhodnocena, takže dostanete informaci o tom, zda vaše dítě dosahuje dostatečné úrovně pro úspěšné složení této certifikované zkoušky.


Testy nanečisto se uskuteční v prostorách TOSCOOL (Na Okraji 44b, Petřiny):
  6. 5.  9:00 - 12:00 Čtení, psaní a poslech
20. 5.  9:00 - 12:00 Mluvní část


Sobotní hodiny povede zkušený pedagog Samuel Christianson, který již řadu let připravuje naše žáky na všechny cambridgeské zkoušky a vyučuje v našem programu jako asistent anglického učitele. Zkouška nanečisto je pro žáky programu TOSCOOL poskytována zdarma.
Preliminary English Test (PET)  dokládá, že jste schopni komunikovat v angličtině v každodenních praktických situacích. Je dobrým základem, pokud chcete, aby vaše děti postupně získaly profesní kvalifikaci v angličtině. Výhodou této zkoušky je, že obsah se zaměřuje na zájmy a zkušenosti dětí ve školním věku a plynule navazuje na učební osnovy našeho programu v předmětu anglický jazyk. Úroveň odpovídá střední = B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Zkouška se skládá ze tří částí. Ve stejný den děti vykonají čtení, psaní a poslech. Ústní část zkoušky se může pořádat v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.
1. Čtení a psaní (90min)
2. Poslech (30min)
3. Mluvení (10min)